Lunedì/Montag

-

-

9.30 - 10.25

Kathrin

10.30 - 11.25

Eleonora

-

-

-

-

16.00 - 16.55

Simona

17.15-18.10

Simona

18.15 - 19.10

Simona

19.15 - 20.10

Martina

Martedì/Dienstag

-

-

9.30 - 10.25

Eleonora

-

-

12.45 - 13.40

Eleonora

-

-

-

-

17.30 - 18.25

Eleonora

18.30 - 19.25

Eleonora

-

-

Mercoledì/Mittwoch

-

-

9.00 - 9.55

Eleonora

10.00 - 10.55

Kathrin

-

-

-

-

-

-

17.15-18.10

Simona

18.15 - 19.10

Simona

19.15 - 20.10

Martina

Giovedì/Donnerstag

8.00 - 8.55

Eleonora

-

-

10.15 - 11.10

Eleonora

13.00 - 13.55

Eleonora

-

-

15.30 - 16.25

Kathrin

17.00-17.55

Simona

18.00 - 18.55

Simona

19.00 - 19.55

Simona

Venerdì/Freitag

-

-

9.30 - 10.25

Eleonora

-

s

-

-

-

-

-

-

-

-

18.30 - 19.25

Simona

-

-